Ljubav je jedini način da shvatimo drugo ljudsko biće u najskrivenijem jezgru njegove ličnosti. Niko ne može razumeti suštinu druge osobe ako ne voli. Duhovni čin ljubavi ga čini sposobnim da uoči bitne crte i osobine voljene osobe, kao i skrivene potencijale koji još nisu ostvareni. Svojom ljubavlju osposobljava voljenu […]

Leto je period kada smo naviknuti na odmor – od malena su tu letovanja sa roditeljima za vreme godišnjeg odmora, pa letnji raspusti… Pitanja koja defektolozi često dobijaju jesu kako stimulisati decu aktivnostima tokom raspusta, odmora, perioda kada su velike vrućine. Piše: Jovana Nikolovski, Defektolog/Oligofenolog Kako se ponašati ukoliko je […]

Svima je dobro poznato koliko je nepravde, kroz istoriju naneto celom ženskom rodu, i koliko je i dalje – nažalost – zastupljena rodna neravnopravnost i marginalizacija ženskih doprinosa. Pred vama je jedna takva priča, čiji je glavni akter glumica Hedi Lamar, popularna četrdesetih godina prošlog veka. Ali znate mene, hajde […]